KWADRANT4WORK...

...is een kleine, slagvaardige onderneming. Wij geloven in een persoonlijke en intensieve aanpak in samenwerking met de cliënt, maatwerk dus, flexibel maar altijd doelgericht, centraal staat de mens en zijn persoonlijke situatie. KWADRANT4WORK

Bij KWADRANT4WORK vinden we het belangrijk dat er een goede balans is tussen de ideeële doelstelling die dit werk met zich meebrengt en de resultaatgerichte, zakelijke houding die toch ook gevraagd wordt om het beste resultaat te halen en te zorgen dat dit resultaat duurzaam is.

KWADRANT4WORK is op 1 maart 2011 gestart als vof, maar heeft inmiddels ook een eigen bv genaamd KWADRANT2WORK BV; hieronder worden de erkende UWV-trajecten uitgevoerd. Esther Mennink en René Burgers, de gecertificeerde arbeidstoeleiders/onderzoekers en register jobcoaches van deze onderneming, hebben beide een jarenlange ervaring in dit vakgebied en een groot netwerk van bedrijven binnen de Barneveldse gemeentegrenzen en daarbuiten.

Kortgezegd is KWADRANT4WORK arbeidstoeleiding all-in, dus het toe leiden in al zijn facetten naar (het liefst) betaald werk dat duurzaam en passend is.

Daarbij kan een IRO traject (individuele re-integratie overeenkomst) ingezet worden, jobcoaching (coaching op de werkplek zelf) of life coaching (aandacht voor de balans tussen werk en privé) of begeleiding additioneel, begeleiding ziekteverzuim, outplacement (begeleiding na ontslag) maar ook diverse trainingen: omgaan met agressie (agressieregulatie of juist het omgaan met agressieve klanten), weerbaarheid vergroten (assertiviteitstraining) of 'hoe moet ik iets vragen of zeggen?' (communicatietraining). Ook een werkplek onderzoek of arbeidsanalyse is mogelijk. Daarnaast kan met behulp van creatieve communicatie inzicht verkregen worden in weerstanden en belemmeringen om er vervolgens mee aan de slag te kunnen deze te overwinnen of er anders mee om te leren gaan. Tot slot bieden we als extra service payroll aan.

KWADRANT4WORK begeleidt mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en moeilijk kunnen aansluiten. Dit kunnen mensen zijn met Wajong achtergrond vanwege beperkingen: lichamelijk, verstandelijk of psychisch, of een beperking in het Autistisch spectrum, al dan niet gecombineerd met gedragsproblemen op sociaal gebied. Maar ook mensen die op de wachtlijst staan voor sociaal werk of een indicatie dagbesteding hebben kunnen worden begeleid binnen het werkbedrijf AANPAKKEN&ZO.

De coaches van KWADRANT4WORK coachen vooral op persoonlijke ontwikkeling en op de ontwikkeling van algemene beroepsvaardigheden. Ook zijn zij aanspreekpunt voor scholing, voor ouders of verzorgers, voor hulpverleners of thuisbegeleider. De coaches van KWADRANT4WORK geloven in de eigen talenten en mogelijkheden van haar cliënten, die te ontdekken en om te gaan met beperkingen of gedrag daarop aan te passen; eigen inzet en zelfredzaamheid daarbij zijn belangrijk.

Mensen kiezen voor KWADRANT4WORK om de persoonlijke benadering gecombineerd met deskundigheid. Daarnaast is er geen wachtlijst en wordt er binnen 48 uur na een aanvraag contact met u opgenomen.

KWADRANT4WORK werkt bij u thuis, bij u op het werk of op een neutrale locatie.